Планиране активности за 30. март 2020. годинe

30 марта, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 30. марта 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут, Данице Јовановић, Игора Јовановића.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Старо сајмиште, Бродарска, Садика Рамиза, Старо сајмиште испод Газеле.

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Пазовачки пут, Војни пут, Шајкашка.