Припрема подземних контејнера за пуштање у рад

4 марта, 2019

Запослени из Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада су у недељу, 2. марта, радили на обележавању подземних контејнера како би им дали потпуно нови визуелни идентитет. Ради се о подземним контејнерима који су најпре били постављени за одлагање комуналног отпада.

Како су се као такви показали нефункционално, ЈКП „Градска чистоћа“ је због потребе посла, али и заинтересованости суграђана, одлучило да их поправи, замени дотрајале делове и пренамени их у контејнере намењене одлагању рециклабилног отпада. Недавно је завршена поправка и пренамена 202 подземна контјенера на различитим локацијама у Београду. На неким локацијама груписано је по три контејнера, један за одлагање папира, други пластике и трећи за одлагање метала. Негде је постављено по два контејнера од тога један намењен одлагању мешовитог рециклабилног отпада односно пластике, метала и папира, док је други намењен искључиво одлагању папирне амбалаже, а на локацијама где постоји само по један подземни контејнер, он је предвиђен за одлагање мешовитог рециклабилног отпада.

Како бисмо суграђанима олакшали учествовање у процесу рециклаже, поред едукације који се то отпад заправо рециклира и зашто је тај процес важан за нашу животну средину, непоходно је било обезбедити и довољан број судова за одлагање рециклабилног отпада. Ових 202 подземна контејнера значајно утичу на повећање тог броја, а њихов визуелни идентитет, захваљујући вредним запосленима сада јасно говори о томе који отпад се где, односно у који суд одлаже. Суграђанима ће помоћи и упутство које се налази на самом контејнеру. Та нова „подземна“ рециклажна острва доступна су и особама са инвалидитетом, јер надземни део контејнера није висок, а прорези за убацивање отпада са налазе са фронталне стране.