Извршни директор за послове одржавања

15 новембра, 2017

Дамјан Дрндаревић

рођен 1983. године
Образовање: Висока школа за пословну економију и предузетништво

РАДНА  БИОГРАФИЈА

2002-2010. године ЈКП „Градска чистоћа“ Пословођа микро реона
2010-2011. године ЈКП „Градска чистоћа“ Главни пословођа
2011-2014. године ЈКП „Градска чистоћа“ Шеф погона
2014- 2015. године ЈКП „Градска чистоћа“ Управник погона
2015-2015. године ЈКП „Градска чистоћа“ Самостални референт за примену урбанистичко-техничких услова
2015-2016. године ЈКП „Градска чистоћа“ Управник погона
2016-2017 . године ЈКП „Градска чистоћа“ Шеф контроле вршења услуга
2017-2018. године ЈКП „Градска чистоћа“ Главни инжењер оперативе
2018-2020. године ЈКП „Градска чистоћа“ Помоћник директора за оперативу и одржавање
2020 – ЈКП „Градска чистоћа“ Извршни директор за послове одржавања