Извршни директор за економско финансијске послове

11 октобра, 2018

Милица Јовановић

рођена 1962. године у Београду
Образовање: Економски факултет Универзитета у Београду

РАДНА БИОГРАФИЈА
1986-1994. године ФАБРИКА ШЕЋЕРА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ Београд Виши самостални стручни сарадник за
план и анализу
1994-1997. године „КОТЕКС УНИОН“ Београд Финансијски директор
1997-2013. године ЈКП“ХИГИЈЕНА“Панчево Финансијски директор
2013-2016. године ЈКП“ХИГИЈЕНА“Панчево Директор
2016-2018. године ЈКП“ХИГИЈЕНА“Панчево Саветник за финансијско управљање и контролу
2018 – ЈКП „Градска чистоћа“ Извршни директор за економско- финансијске послове