Извршни директор за економско финансијске послове

11 октобра, 2018

Милица Јовановић

рођена 1962. године у Београду
Образовање: Економски факултет Универзитета у Београду

РАДНА БИОГРАФИЈА
1986-1994. годинеФАБРИКА ШЕЋЕРА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ БеоградВиши самостални стручни сарадник за
план и анализу
1994-1997. године„КОТЕКС УНИОН“ БеоградФинансијски директор
1997-2013. годинеЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПанчевоФинансијски директор
2013-2016. годинеЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПанчевоДиректор
2016-2018. годинеЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПанчевоСаветник за финансијско управљање и контролу
2018- и даљеЈКП „Градска чистоћа“Извршни директор за економско- финансијске послове