Сусрет комуналних предузећа у Зворнику

28 маја, 2021

Београд, 28. мај 2021. године – На данашњем сусрету партнерских удружења комуналних предузећа две републике, који се одржава у Зворнику, биће представљен нацрт акционог плана заједничких активности Удружења комуналних и услужних делатности Републике Српске и Пословног удружења комуналних предузећа „Комдел“ из Србије, планиран за реализацију до краја 2021. године.

Сусрету у Зворнику присуствују директор ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и председник УО ПУ „Комдел“, Марко Попадић, оснивач „Комдела“, Лазар Крњета, председник Удружења комуналних и услужних делатности РС и директор „Комунално“ а.д. из Требиња, Недељко Ламбета, представници Привредних комора Србије и Републике Српске, Далибор Јокнић и Миле Петровић, Биљана Милић из Градске управе Зворник и градоначелник Зворника, Зоран Стевановић.
Током сусрета партнерских Удружења две републике, представљен је нацрт акционог плана заједничких активности које ће се реализовати до краја 2021. године, а учесници су се осврнули и на тематске области обухваћене Протоколом о сарадњи, који су Удружења потписала још 6. новембра 2020. године у Привредној комори Србије.
По завршетку протоколарног дела дискутовало се о сарадњи партнерских Удружења, побољшању квалитета комуналних услуга на локалном нивоу у обе државе, што је од великог значаја за становништво као кориснике услуга, али и предузећа која их спроводе.

Поред тога организована је посета регионалној санитарној депонији, „Депонија Црни врх“ Осмаци, упознавање са радом те депоније којом управља ЈП „Регионална депонија“, доо Зворник, презентација производних програма и услуга више понуђача из различитих делатности које су од великог значаја за рад комуналног сектора.
Подсетимо, потписани Потокол поред стандардних одредби, садржи и укупно седам тематских целина на које ће бити фокусирана сарадња, а тичу се закона којима се уређују комуналне делатности, размена искустава две државе, нових технологија, дигитализације и развоја софтверских алата, покретање и реализација заједничких инфраструктурних пројеката у комуналној области, достизање ЕУ стандарда у области управљања отпадом, едукација запослених у комуналним предузећим, али и корисника комуналних услуга и много других.