Акција сузбијања крпеља 24. мај 2021. године

24 маја, 2021

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Сектор екологије и унапређења животне средине ће у уторак 25. маја 2021.године спровести реализацију мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда.
Акција сузбијања крпеља ће се спроводити у периоду од 10 до 15 часова и обухватиће јавне зелене површине Аде Циганлије, Авале-излетничке површине, СП „Јајинци“, парк Беле воде, парк на Бановом брду, потез Макиша, Липовачка шума, Ушће са приобаљем и околним парковима, Земунски парк, потез приобаља: блок 45 – Галовица, Степин Гај, Бањичка шума, парк Шумице и околина, Аде Хује, Миријевског венца, Звездарске шуме, Топчидера, Хајд парка, Кошутњака, Пионирског града, Филмског града, Миљаковачке шуме, парка Миљаковачки извори, парка Нова Скојевска, насипа од Црвенке до Панчевачког моста, насипа од Панчевачког моста до Малог Раја, СЦ Сурчин, Бојчинске шуме, наутичког села „Бисер“, у Барајеву – зелене површине око дома здравља, пијаце, цркве, језера, на гробљу, у насељима Гај и Маџарско брдо, у Гроцкој – зелене површине шеталишта на десној обали Дунава, зелене површине око зграде општине, школског центра и на гробљу, у Младеновцу – зелене површине око спортског центра, дома здравља, цркве, у оквиру Селтерс бање и на гробљу, у Сопоту – зелене површине око школског центра и вртића, зграде општине и на гробљу, излетиште Трешња, у Лазаревцу – зелене површине око спортског центра и на гробљу, паркови у центру и излетиште Очаге. По потреби биће обухваћене и друге површине као што су паркови, излетишта, шеталишта, парк шуме, шуме, дечија игралишта, спортске центре и друге зелене површине на којима борави већи број људи и домаћих животиња.
За потребе мера контроле брoјности крпеља на територији града Београда, биће ангажоване стручне екипе ЈКП „Градска чистоћа“ Београд – Сектора екологије и унапређења животне средине.
Третман ће се спровести уколико временске прилике то дозволе. Према хидрометeоролошкој прогнози климатски услови ће бити повољни за хемијски третман ових зглавкара.
Користиће се препарат који је регистрован од стране Министарстава за заштиту животне средине и који је уписан у Привремену листу биоцидних производа. Препарат ће се користи према упутству произвођача. Третмани ће се спровести IGEBA LV 15M распршивачима и леђним атомизерима.

Молимо грађане да нам омогуће несметан рад, такође молимо пчеларе да предузму потребне мере како би заштитили пчеле током спровођења третмана.