Пражњење контејнера у јако уским и стрмим улицама

11 јануара, 2019

Одношење отпада у зимским условима из домаћинстава у стрмим и уским улицама на ГО Раковица, насеље Миљаковац три и Сунчани брег.

ЈКП „Градска чистоћа“ још од почетка снежних падавина непрестано ради, како на уклањању снега и леда, тако и на одношењу и депоновању смећа широм Београда. Радници „Чистоће“ у појединим деловима града чине надљудске напоре како би испразнили сваки контејнер и стигли до сваке канте за одлагање комуналног отпада.