Пројекат развоја и ширења рециклажне мреже у Београду…

31 марта, 2021

Београд, 31. март 2021. године – Пројекат „Еко-кеса за чистији град“ спроводи се већ неколико година на територији десет београдских општина које су у надлежности ЈКП „Градска чистоћа“. Овај пројекат има за циљ развој рециклаже и мотивисање што више београдских домаћинстава да узму учешће у примарној селекцији отпада.

Како би се суграђани прикључили акцији, довољно је да посете погон „Градске чистоће“ на општини на којој живе и са собом понесу уплатницу „Инфостан“. Том приликом добиће јединствени бар-код за своје домаћинство, као и 24 „еко-кесе“ које су намењене за одлагање мешовитог рециклабилног отпада. Овај број кеса је довољан за шест месеци, тако да грађани треба само два пута у току године да посете погон „Чистоће“ на њиховој општини.

У „еко-кесу“ се одлаже папир, пластична (ПЕТ), метална (МЕТ) и ТЕТРА ПАК амбалажа.

Једна кеса је запремине 120 литара и предвиђена је за одлагање рециклабила током једне недеље. Грађани еко-кесе могу изнети једном недељно и то даном који је одређен за сваку општину посебно, а пре изношења на кесу је неопходно залепити бар-код. Његовим учитавањен на погону за прикупљање и обраду секундарних сировина, домаћинство које на месечном  нивоу „Градској чистоћи“ преда четири кесе, остварује 20% попуста на цену услуге изношења смећа, која се наплаћује кроз обједињену уплатницу „Инфостан“.

„Еко-кесе“ је неопходно изнети до 22.00 часа одређеним данима и оставити их у близини контејнера или веће саобраћајнице, како би их комунални радници “Чистоће“ лакше уочили, а диманика прикупљања, односно изношења „еко-кеса“ је следећа:

  • Понедељак – ГО Нови Београд (3. смена) и Вождовац (1.смена – периферија – Рипањ, Јајинци, Пиносава),
  • Уторак – ГО Земун (3.смена),
  • Среда – ГО Чукарица (3. смена),
  • Четвртак – ГО Савски венац и Раковица (3. смена),
  • Петак – ГО Врачар и Звездара (3. смена),
  • Субота – ГО Стари град и Палилула (3. смена, централни део),
  • Недеља – ГО Вождовац и Палилула (1. смена – Палилула-Лева обала, Борча, Овча, Крњача), (3. смена – Вождовац централни део).

Екипе ЈКП „Градска чистоћа“ сакупљене кесе одвозе на Погон за прикупљање и промет секундарних сировина, а потом се рециклабилни отпад подвргава даљем процесу рециклаже.

Прва ГО која је препознала значај рециклаже и очувања животне средине је Савски венац. У жељи да што више домаћинстава прикључи акцији, у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“ покренута је акција „Рециклирај за чистији Савски венац“ са циљем да се стигне до савког домаћинства како бисмо заједно дали допринос развоју ове гране, која има огроман значај за очување природних ресурса, смањење загађења и очување животне средине.

У ЈКП „Градска чистоћа“ се надају да ће пример ГО Савски венац следити и друге градске општине, јер само сарадњом и мотивисањем сваког појединца Београд може развити примарну селекцију отпада и тиме достићи друге светске метрополе по количинама рециклабила и степену развоја рециклаже, али и свести о њеној важности.

„Екологије нема без рециклаже, а данас имамо различите могућности да дамо свој допринос. ЈКП „Градска чистоћа“ је обезбедило различите судове за рециклажу, попут „рециклажних“ острва сачињених од три џамбо контејнера, за папир, ПЕТ и МЕТ амбалажу, затим мини сетове за ситни рециклабилни отпад, плаве ПВЦ канте које се достављају домаћинствима са индивидуалном изградњом, а која су у систему прикупљања и одвожења отпада том технологијом. Поред тога поправили смо нефункционалне и руиниране подземне контејнере и пренаменили их у контејнере за одлагање рециклабила, по први пут смо у Београду увели и звона за стакло и за све оне који немају овакве судове у близини свог дома, омогућили да путем „еко-кеса“ учествују у рециклажи. Немамо више изговора да не рециклирамо“, каже Марко Попадић, директор ЈКП „Градска чистоћа“.